Jinjiang Jili Machine Co., Ltd.
Jinjiang Jili Machine Co., Ltd.
Fujian, China

Top picks
View more

Main Products

3D Printer
EVA Shoe Making Machine
PVC Gumboot Making Machine
PVC Air Blowing Machine
3d Printer
$50,000.00 - $55,000.00
Min. Order: 1 set
$90,000.00 - $100,000.00
Min. Order: 1 set
$27,000.00 - $30,000.00
Min. Order: 1 set
$46,500.00 - $135,000.00
Min. Order: 1 set
$50,000.00 - $90,000.00
Min. Order: 1 set
$32,000.00 - $84,000.00
Min. Order: 1 set
$32,000.00 - $84,000.00
Min. Order: 1 set
$45,000.00 - $52,000.00
Min. Order: 1 set
$57,500.00 - $61,000.00
Min. Order: 1 set
$48,000.00 - $54,000.00
Min. Order: 1 set
$21,000.00 - $24,000.00
Min. Order: 1 set
$19,000.00 - $22,000.00
Min. Order: 1 set
$48,000.00 - $50,000.00
Min. Order: 1 set
$17,000.00 - $19,000.00
Min. Order: 1 set

Tile

$19,000.00 - $20,000.00
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 set
$90,000.00 - $100,000.00
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 set
$43,000.00
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 set
$57,000.00
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 set
$50,000.00
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 set
$45,000.00 - $52,000.00
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 set
$48,000.00 - $51,000.00
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 set
$40,000.00 - $42,000.00
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 set